Ogłoszenie Data,en: Czerwiec 4, 1978

Dedication of new library.

1978 Dedication New Building